Adatvédelem

A K+S Minerals and Agriculture GmbH szeretettel köszönti Önt a www.ks-minerals-and-agriculture.com címen elérhető weboldalán. Köszönjük, hogy érdeklődik vállalkozásunk, termékeink és szolgáltatásaink iránt. Személyes adatainak feldolgozása során fontos számunkra magánéletének védelme, és ezt üzleti kapcsolatainkban is figyelembe vesszük. Az adatok feldolgozása a jogszerűség, a célhoz kötöttség, a pontosság, az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság, az átláthatóság, valamint a bizalmas jelleg és integritás védelmének alapelvein nyugszik.

Ebből az adatvédelmi nyilatkozatból megtudhatja, hogy ezen a weboldalon keresztül milyen személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk, és hogy ezt milyen céllal és milyen jogalappal tesszük.
Ez a weboldal tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki.

A weboldal felkeresésének naplózása

Mi történik, amikor Ön a weboldalunkat használja?
Amennyiben a weboldalt kizárólag információszerzés céljából használja, vagyis nem regisztrál és egyéb módon nem továbbít felénk adatokat, csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője a szerverünk felé továbbít. Ha megtekinti a weboldalunkat, a következő adatokat gyűjtjük:

 • IP-cím;
 • az oldal felkeresésének dátuma és időpontja
 • a régió (nem a cím), ahonnan az IP-címről a weboldalhoz hozzáfértek;
 • a böngésző nyelve, a böngésző típusa (pl. Chrome, Firefox, Safari), és annak verziója
 • operációs rendszer;
 • az eszköz típusa (pl. mobileszköz, asztali számítógép, tablet);
 • böngészési viselkedés a weboldalon (pl. mikor látogattak el a weboldalra, a weboldal mely területeire kattintottak rá, mennyi időt töltöttek el a weboldalon);
 • a weboldal, ahonnan a weboldalt elérték.

Ezeket az adatokat abból a célból dolgozzuk fel és tároljuk, hogy biztosítsuk a weboldal megfelelő működését, javítsuk a weboldal tartalmát, és az aggregált böngészési adatok alapján statisztikai elemzéseket készítsünk. Továbbá a weboldal technikai üzemeltetése és IT-rendszereink biztonsága céljából is feldolgozunk és tárolunk adatokat.
Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti, a jogos érdekünk szerinti adatfeldolgozás szükséges ahhoz, hogy a weboldalt Önnek meg tudjuk jeleníteni, és biztosíthassuk annak stabilitását és biztonságát.

A sütik használata

A sütik vagy egyéb internetes követőtechnológiák alkalmazásának, illetve az általuk gyűjtött információk felhasználásának jogalapja a szükséges sütik tekintetében és a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelemében azon jogos érdekünk érvényesítése, hogy a weboldal lehető legjobb működését, illetve az Ön látogatása során a weboldal felhasználóbarát megjelenését biztosítsuk. A funkcionális és marketingcélú sütik használatára vonatkozó beleegyezését „A honlapon használt sütik és egyéb technológiák” menüpont alatti beállításokkal adhatja meg, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjának megfelelően.

A sütiket csak annyi ideig tároljuk, ameddig az adott célból ez szükséges.”

Kapcsolatfelvételi űrlap

Weboldalunk e-mail-címeket és kapcsolatfelvételi űrlapokat tartalmaz, amelyek segítségével gyorsan, elektronikus úton veheti fel velünk a kapcsolatot, és közvetlenül kommunikálhat velünk. Amennyiben Ön e-mail vagy kapcsolatfelvételi űrlap útján lép velünk kapcsolatba, az Ön által felénk továbbított személyes adatokat automatikusan elmentjük. Az ilyen, Ön által önként számunkra továbbított adatokat azzal a céllal tároljuk, hogy kérdését feldolgozhassuk, vagy hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot. Az, hogy egy kapcsolatfelvételi űrlap esetében milyen adatokat gyűjtünk be, az adott kapcsolatfelvételi űrlapból látható. Elmentjük továbbá az Ön internetszolgáltatója (ISP) által megadott, a bejelentkezéskor a számítógépe által használt IP-címet, továbbá a bejelentkezés dátumát és időpontját. Ezen adatok gyűjtése elengedhetetlen ahhoz, hogy az Ön e-mail-címével való (esetleges) visszaéléseket később feltárhassuk, ezért jogi biztosítékként szolgál számunkra.
Ezen személyes adatokat harmadik felek felé nem továbbítjuk.

Ezen adatfeldolgozás jogalapja az Ön által megadott, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja szerinti beleegyezés. Amennyiben szerződésfelmondás céljával vette fel velünk a kapcsolatot, akkor a feldolgozás további jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja. A kérdés feldolgozásának lezárásakor adatait töröljük: ez akkor történik meg, amikor a körülményekből látszik, hogy az érintett ügy végérvényesen tisztázódott, és nincs további törvényi kötelezettségünk az adatok megőrzésére.

Linkek a weboldalakon és harmadik felek tartalmai

Weboldalunk más internetes weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. A mi weboldalunkra belinkelt oldalakra nincs befolyásunk, és tartalmukért nem vagyunk felelősek.
Azt tanácsoljuk, hogy alaposan olvassák el ezen harmadik felekhez köthető weboldalak adatvédelmi szabályzatát.

Az Ön adatainak tárolási időtartama

Adatait csak addig tároljuk, ameddig az adott célból ez szükséges, vagyis vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtaknak megfelelően, vagy a törvényi előírásoknak megfelelően. Az adatgyűjtés céljának beteljesülése után az ezen célból használt adatokat a vonatkozó adatvédelmi szabályok rendelkezéseinek megfelelően töröljük.

Az adatok biztonsága érdekében tett lépések

Az általunk kezelt adatait érintő véletlen vagy szándékos manipuláció, veszteség, megsemmisítés vagy jogosulatlan személyek általi hozzáférés megakadályozására technikai és szervezeti jellegű biztonsági intézkedéseket vezettünk be. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan továbbfejlesztjük.

Az adatfeldolgozásért és az adatvédelemért felelős tisztviselők kapcsolattartási adatai

K+S Minerals and Agriculture GmbH, Bertha von Suttner Str. 7, 34131 Kassel, telefon: +49 561 9301 0, e-mail: kali@k-plus-s.com az adatfeldolgozás felelőse.

A K+S Aktiengesellschaft, Bertha-von-Suttner-Str. 7, 34131 Kassel, Germany, weboldal: www.kpluss.com, e-mail: dataprivacy@k-plus-s.com dolgozza fel az adatokat a nevünkben. Az adatfeldolgozás célja az Ön által megrendelt szolgáltatások biztosítása, kérdéseinek feldolgozása, valamint a weboldal működésének javítása.

A K+S Minerals and Agriculture GmbH adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:
Bertha von Suttner Str. 7
34131 Kassel
Telefon: +49 561 9301 2404
e-mail: dataprivacy@k-plus-s.com

Adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogai

A hatályos adatvédelmi törvények értelmében Önnek személyes adataival kapcsolatban hozzáférési és beavatkozási joga van velünk szemben. Ezen jogok a következők:

 • Hozzáférési jog: Joga van ahhoz, hogy az általunk feldolgozott személyes adataihoz hozzáférjen.
 • Helyesbítési jog: Joga van ahhoz, hogy a nálunk tárolt Önnel kapcsolatos helytelen adatok azonnali helyesbítését és/vagy a hiányos adatok kiegészítését kérje.
 • Törléshez való jog: Joga van ahhoz, hogy személyes adatainak törlését kérje, amennyiben a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.
 • Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog: Joga van ahhoz, hogy személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérje, amennyiben a GDPR 18. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.
 • Tájékoztatáshoz való jog: Ha Ön velünk szemben a helyesbítéshez, törléshez vagy a feldolgozás korlátozásához való jogát érvényesítette, kötelességünk, hogy tájékoztassuk az összes címzettet, akik az Ön személyes adatait megkapták arról, hogy Ön adatai helyesbítését, törlését vagy az adatfeldolgozás korlátozását kérte, kivéve ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Joga van ahhoz, hogy ezen címzettekről tájékoztatást kapjon.
 • Adathordozáshoz való jog: Joga van ahhoz, hogy azon személyes adatait, amelyeket nekünk megadott, tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérje azok továbbítását egy másik adatkezelő felé, amennyiben ez technikailag megoldható.
 • A beleegyezés visszavonásához való jog: Joga van ahhoz, hogy az adatfeldolgozáshoz a múltban megadott beleegyezését a jövőre vonatkozóan később bármikor visszavonja. Beleegyezése visszavonásakor az érintett adatokat haladéktalanul töröljük. A beleegyezés visszavonása a visszavonás előtti, beleegyezésen alapuló adatfeldolgozás jogszerűségét nem befolyásolja.
 • Panasztételhez való jog: Joga van ahhoz, hogy egy felügyeleti hatóságnál, például hogy a hesseni adatvédelmi tisztviselőnél panaszt tegyen az általunk történő adatfeldolgozással kapcsolatban.
 • Tiltakozáshoz való jog: Ha az érdekek mérlegelése során a mi jogos érdekünk elsőbbséget élvez és személyes adatait feldolgozzuk, minden esetben joga van ahhoz, hogy az egyedi helyzetéből adódó okok miatt ezen feldolgozás ellen a jövőre nézve tiltakozzon.

Az Adatvédelmi irányelv módosításai

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsuk. Ezért azt javasoljuk, hogy az adatvédelmi nyilatkozat tartalmát rendszeresen ellenőrizze.
Készült: 2019. november

Kérjük válasszon weboldalt

A K+S Minerals and Agriculture világszerte